PPM: Hållbarhetsfiltering från Morningstar införs på fondtorget

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Snart är det möjligt att filtrera fonder ur ett hållbarhetsperspektiv inom ramen för premiepensionens fondtorg.

I ett pressmeddelande från analysföretaget Morningstar framgår att pensionssparare i Sverige från och med det andra kvartalet 2019 kommer att kunna dra nytta av oberoende riskmått gällande hållbarhet, som tagits fram av Morningstar, för att välja fonder ur ett hållbarhetsperspektiv på PPM:s fondtorg.

Morningstar slår fast att intresset för hållbarhetsfrågor har ökat markant de senaste åren, samt att det faktum att 7,5 miljoner sparare på fondtorget får bättre verktyg att placera hållbart, kan göra stor skillnad. Nära 1.300 miljarder kronor är placerade på fondtorget, skriver Morningstar.

Verktyget utgår från de två hållbarhetsindikatorerna låg koldioxidrisk och hållbarhetsvärde, enligt pressmeddelandet.

Med låg koldioxidrisk avses huruvida fondens innehav (företag) har förutsättningar att hantera en omställning till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Med måttet hållbarhetsvärde görs en analys av fondens innehavda bolags förmåga att ta sig an ESG-frågor, samt hur stora riskerna för ökade problem gällande hållbarhet är för företagen.

Underliggande analys på bolagsnivå kommer utföras av ESG-analysföretaget Sustainalytics, ett företag Morningstar har ett strategiskt partnerskap med och där man är delägare.

“Morningstars Hållbarhetsvärde och Låg CO2-risk ger investerare kraftfulla verktyg för att identifiera fonder ur olika hållbarhetsperspektiv. Vi är som oberoende aktör på marknaden mycket glada att kunna hjälpa de svenska pensionsspararna att förenkla deras val ur ett hållbarhetsperspektiv”, säger Steven Smit, hållbarhetschef på Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR