Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Peabfonden             Mid blend    Mid value  
Granit Småbolag          Small growth  Mid growth 
IKC - Lux 0 - 50          Mid growth   Large growth
Charlottes Fond          Large blend   Large growth
Holberg Triton           Small blend   Small value 
Utsikt 2030            Large growth  Large blend 
Primo Miller Opportunity      Large value   Mid value  
Indecap Guide Q30         Mid blend    Mid growth 
ODIN Global            Large growth  Mid growth 
Wellington Global Research Eq   Large growth  Large blend 
Ålandsbanken Europe Value     Large value   Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR