Odin Fonder: Gått under 5% kapital i Addtech

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Odin Fonder har minskat innehavet i teknikhandelskoncernen Addtech med 400.000 aktier och äger nu 4,44 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Innan försäljningen hade Odin 5,03 procent av kapitalet, enligt statistik från ägardatatjänsten Holdings, där det framgår att de två Odin-fonder som äger aktier i bolaget är Odin Sverige och Odin Norden.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR