• UPPDRAGSARTIKEL

Rhenman Global Opp L/S: Förväntningar fortsatt omotiverat låga

STOCKHOLM (Fonder Direkt) En bred uppgång fortsatte i februari med noterade uppgångar inom alla sektorer och regioner, även om den inte var lika stark som återhämtningen i januari. Avseende sektorer låg informationsteknologi och industriföretag i toppen, och regionalt placerade sig Kina, USA och Europa högst i listan.

Det framgår i en månadsrapport för den globala aktiehedgefonden Rhenman Global Opportunities L/S med kommentar från fondförvaltaren Staffan Knafve. Fondens huvudandelsklass RC1 (SEK) steg 5,5 procent i februari, medan jämförelseindex (3 mån Euribor EUR) var oförändrat.

Fondens långa positioner gav ett positivt bidrag med 5,7 procent, medan kortpositionerna belastade utvecklingen med 0,2 procent, enligt förvaltaren. Sett till sektorer så var det främst banker och informationsteknologi som bidrog till fondens avkastning i februari, medan sällanköpsvaror och dagligvaror utvecklades sämre.

Softbank planerar återköp av aktier

Innehavet i japanska teknikkonglomeratet Softbank uppger förvaltaren ha bidragit starkt till den positiva utvecklingen i februari, då bolaget kom med flera goda nyheter under månaden:

“Den första var bolagets rapport, där höjdpunkten var nettointäkterna för det tredje kvartalet 2018, som kraftigt överträffade även de högsta estimaten. Strax därefter berättade de att de planerar att köpa tillbaka aktier för 600 miljarder yen, vilket utgör ett strategiskifte för grundaren Masayoshi Son som tidigare ofta valt att istället spendera sitt kapital på teknikinvesteringar”, skriver Staffan Knafve.

Börsnoteringen av bolagets telekom-divison som inträffade i december förra året ska delvis finansiera återköpet, och enligt förvaltaren hoppas Softbank att denna manöver ska hjälpa till att sluta gapet mellan vad bolaget anser att aktien egentligen är värd och dess mer blygsamma marknadsvärdering.

“SoftBank har till och med lagt ut en kalkyl på sin webbplats, som visar att aktien handlas med 59 procent rabatt jämfört med om man slår ihop summan av bolagets delar”, skriver förvaltaren.

Även de amerikanska energibolagen Exxon Mobil och Chevron var starka bidragsgivare under månaden. Enligt Staffan Knafve gynnades båda bolagen av en förbättrad produktionstakt i Nordamerikas mest välkända oljefält, Permian Basin, vilket resulterade i bättre vinster än väntat för bolagen i det fjärde kvartalet.

Förvärv av Aetna bidrar till sänkta framtidsutsikter

Både CVS Health och Nintendo uppger förvaltaren ha bidragit med en negativ avkastning under månaden. Staffan Knafve skriver att för CVS Health del var det framförallt förvärvet av sjukförsäkringsbolaget Aetna som bidrog till en sänkt framtidsutsikt för både kommande kvartal och för helåret 2019, vilket gjorde att aktiekursen föll.

“I samband med bolagets fjärde kvartalsrapport visade det sig att integreringen av Aetna varit mer komplex än väntat, och kommer att dröja längre än vad marknaden hade förväntat sig. CVS Health väntar fortfarande på en domares godkännande för att integreringen ska få genomföras fullt ut”, skriver fondförvaltaren.

Även det japanska spel- och underhållningsbolaget Nintendo hade en tuff kursutveckling i februari. Enligt Staffan Knafve beror detta framförallt på ett meddelande från bolaget att de kommer sälja färre nya spelkonsoler än väntat under det kommande året. Bolagets vinster från vintersäsongen var dock bättre än förväntat.

Avslutningsvis menar Staffan Knafve att även om återhämtningen i år har normaliserat värderingar i viss utsträckning så uppfattar han fortfarande att förväntningarna är mer negativa än vad som är motiverat, i synnerhet för sektorer och regioner utanför USA. Förvaltaren tillägger att denna inställning, och därmed fondens tyngdpunkt på värdebolag, har belastat andelsvärdet ända sedan fondens start 2016.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR