• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Likviditetsstrategi: Nedgången från 4 kv återhämtad

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under februari fortsatte de positiva tongångarna i företagsobligationsmarknaden som inleddes i januari. Det skriver förvaltarna för räntefonden Coeli Likviditetsstrategi i en månadskommentar avseende februari.

Under månaden har bland andra Klövern, Nobina, Volvo Cars och Kungsleden gjort emissioner, skriver förvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman. Den emitterade volymen sedan årsskiftet är dock betydligt mindre än fjolårets, och det “ger stöd till kurserna i andrahandsmarknaden”, menar förvaltarna.

Coeli Likviditetsstrategi, som främst investerar i nordiska penningmarknadsinstrument och företagsobligationer, rapporterar en uppgång på 0,15 procent under februari och 0,28 procent sedan årsskiftet. Fondens jämförelseindex (OMRX T-Bill) har presterat -0,04 procent respektive -0,11 procent för motsvarande perioder.

Laxodlingsbolaget Marine Harvest, vindkraftsbolaget Arise och fastighetsbolaget Kungsleden lämnade under månaden stabila bokslutsrapporter, och blev fondens största bidragsgivare, skriver förvaltarna.

På nedsidan nämner Coeli Likviditetsstrategi återförsäkringsbolaget Sirius International. Bolagets obligationer minskade i värde efter rapport om likviditetsproblem, skriver förvaltarna.

Förvaltarparet Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman rapporterar att nyinvesteringar i obligationer med rörlig ränta från Stora Enso och företagscertifikat från Cloetta och ÅF har gjorts under februari.

Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman nämner flera faktorer till att de nordiska och europeiska kreditmarknaderna har startat året starkt:

“Med fallande kreditspreadar och stigande obligationspriser, har nedgången från fjärde kvartalet 2018 nu i stort sett helt återtagits”, skriver förvaltarna.

Coeli Likviditetsstrategi konstaterar också att centralbankerna har blivit mer försiktiga i sina uttalanden om kommande räntehöjningar, och menar att det finns en stigande trend i värdet på långa statsobligationer sedan årsskiftet. Den svenska marknadsräntan STIBOR 3-månader har rört sig uppåt sedan i december, skriver förvaltarna. Uppgången från -0,5 procent i december, innan riksbankens räntehöjning, till -0,07 procent i februari, är positiv för svenska obligationer med rörlig ränta och penningmarknadsinstrument, skriver Coeli Likviditetsstrategi.

Fondens fem största innehav per den 28 februari. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 28 februari. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR