• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Sverige: Securitas in i portföljen, Lindab och NCC ut

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Sverige steg 3,7 procent under februari, som visade sig vara en ytterligare mycket bra månad för Stockholmsbörsen.

Det framgår i en månadskommentar skriven av portföljförvaltaren Mattias Eriksson.

Sex av fondens innehav steg med mer än 10 procent under februari, Lindab (19,4 procent), Stillfront (18,7 procent), Nordic Waterproofing (15,9 procent), Thule (13,1 procent), Alimak (12,8 procent) och Husqvarna (10,6 procent), vilket Mattias Eriksson främst menar beror på de bolagskommunikéer som bolagen presenterade.

Attendo återigen sänke

Vårdbolaget Attendo tyngde fondens utveckling för andra månaden i rad, vilket förvaltaren framförallt menar bero på den pågående vårdskandalen i Finland samt en bokslutskommuniké som var klart under förväntan.

“Aktien sjönk 8,9 procent under månaden. Framförallt hade vi räknat med en snabbare förbättring av rörelsemarginalen framgent jämfört med vad bolaget kommunicerade i samband med rapporten”, skriver Mattias Eriksson.

Coeli Sverige har dock en fortsatt positiv syn på omsorgsbolagets aktie då de anser att Attendo har fördelaktiga tillväxtförutsättningar under många år framöver med en ökande andel äldre.

Även Elekta tyngde fondens utveckling då aktien sjönk 9,1 procent i februari efter en rapportbesvikelse. Fondförvaltaren uppger att de även här behåller sin positiva syn på aktien till följd av väldigt bra långsiktiga tillväxtförutsättningar och pekar framförallt på bolagets teknologiska framkant.

Tagit in Securitas

I samband med Securitas bokslutskommuniké tappade aktien kraftigt och Coeli Sverige passade på att köpa in sig.

“Bolaget håller på att förändra säkerhetsbranschen genom ett betydligt högre teknikinnehåll i tjänsterna, alltså mindre bemanning och mer säkerhetslösningar. Det här lyfter lönsamheten. Dessutom har sektorn solida, strukturella tillväxtförutsättningar i grunden. Vinsttillväxten tror vi därför blir cirka 10 procent per år de kommande tre åren”, skriver Mattias Eriksson om Securitas.

Under månaden har fonden avyttrat Lindab och NCC. Gällande Lindab anser förvaltaren att värderingen är rättvis i dagsläget, med förväntningar som gått från för låga till rimliga, och fonden har tagit hem vinsten.

Den svaga balansräkningen och de återkommande nedskrivningar låg bakom förvaltarens bekymmer för NCC, och Mattias Eriksson motiverar vidare avyttringen utifrån en för låg soliditet för fondens smak.

Avslutningsvis menar förvaltaren att portföljen i det närmaste är optimal med en bra mix av bolag. Verkstadssektorn uppges generellt sticka ut, vilket speglar högt ställda förväntningar.

Coeli Sveriges fem största innehav per den 28 februari. (Källa: Coeli)

Coeli Sveriges fem största innehav per den 28 februari. (Källa: Coeli)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR