• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Tidiga tecken på ekonomisk ljusning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den rejäla börsuppgången sedan årsskiftet har skett i princip helt utan stödjande makrodata. Snarare har ekonomisk statistik överraskat i negativ bemärkelse. Dessutom har vinstestimaten för globala aktier halverats sedan i oktober.

Det skriver Danske Bank i ett veckobrev, där de pekar på framgångar i handelssamtalen mellan USA och Kina som viktigt både för marknadssentimentet och för förhoppningar om en stabiliserad tillväxt.

“Vid det här laget har troligtvis just förhoppningar gjort vad de kan för aktiekurserna, och för att börsen ska fortsätta uppåt behövs mer konkreta tecken på att ekonomin är på väg åt rätt håll”, skriver banken.

Det finns emellertid vissa tidiga indikationer på det senare, enligt Danske Bank, som pekar på att tjänste-PMI för både Europa och USA kom in oväntat starkt i förra veckan. Nya order inom tjänstesektorn steg till den högsta nivån sedan 2005 i USA, vilket Danske Bank ser som lovande eftersom cirka 80 procent av landets BNP utgörs av tjänster. Även i Kina noteras ljusglimtar, i form av stigande orderingång i tillverkningsindustrin förra månaden. Detta är ett tidigt tecken på att den kinesiska ekonomin håller på att stabiliseras, enligt Danske Bank, som förväntar sig att de stimulanser regeringen satt in kommer bidra till ytterligare stabilisering i Kina under våren. Banken noterar dock att Kinas regering reviderat ned tillväxtmålet till 6-6,5 procent för de kommande två åren. Förra årets tillväxtmål låg på “omkring 6,5 procent” och det officiella utfallet för 2018 var 6,6 procent.

Danske Bank konstaterar att den europeiska centralbanken ECB:s besked i förra veckan fick ett kyligt mottagande på finansiella marknader, då euron tappade mark, marknadsräntorna sjönk och aktiemarknaden uppvisade nervositet. ECB sänkte prognosen för både europeisk tillväxt och inflation samt sköt räntehöjningar på framtiden. Dessutom meddelade centralbanken att en serie nya långa lån, så kallade TLTRO, kommer erbjudas banker från och med september 2019. Att de nya långa lånen skulle erbjudas rådde det konsensus kring bland analytiker, däremot var det få som hade väntat sig ett formellt beslut redan nu.

“Vår bild är dock att det förnyade stödet till bankerna minskar osäkerheten, och i kombination med låga räntor ger det fortsatt stöd åt den europeiska ekonomin och aktiemarknaden”, resonerar Danske Bank.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR