Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Pictet-Timber           Mid blend    Mid value  
Swedbank Robur Kapitaltrygg    Large blend   Large growth
Länsförsäkringar Bekväm Potential Large growth  Large blend 
GS Global Equity Income Base    Large blend   Large value 
SKAGEN Vekst            Large blend   Large value 
Swedbank Robur Stiftelsefond    Large growth  Large blend 
Catella Hedgefond         Mid growth   Mid blend  
Fidelity China Consumer      Large growth  Large blend 
Länsförsäkringar Tillväxtm Aktiv  Large growth  Large blend 
Fidelity Pacific          Mid growth   Mid blend  
SLI European Smaller Coms     Small growth  Mid growth 
Länsförsäkringar Gl Strat Ränta  Mid value    Mid blend  
Fidelity Thailand         Large blend   Large value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR