Fonder: Spararna valde långa räntefonder, aktiefonder i feb

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Svenskarna gjorde nettoinsättningar i fonder om 3,1 miljarder kronor i februari, då den samlade fondförmögenheten i Sverige ökade med 145 miljarder, till 4.375 miljarder kronor vid månadsskiftet.

Det skriver branschorganisationen Fondbolagens förening i ett pressmeddelande.

Långa räntefonder var, med 4,4 miljarder kronor, den fondkategori som attraherade mest kapital på nettobasis i februari. Inom denna kategori stod företagsobligationsfonder för 1,5 miljarder.

Därpå följde aktiefonder, som såg nettoinsättningar om 3,5 miljarder kronor. Placerare rörde sig däremot bort från korta räntefonder, som noterade ett nettoutflöde om 4,8 miljarder. Blandfonder hade nettoinflöde om 0,3 miljarder kronor och hedgefonder nettoutflöde om 0,4 miljarder.

“Börsuppgången fortsatte under månaden och med det nysparandet i fonder. De aktiva spararna valde i hög grad smalare fondtyper, till exempel branschfonder. Samtidigt fortsätter den övergripande trenden mot säkrare fondplaceringar med stort inflöde i långa räntefonder”, säger Gustav Sjöholm, sparekonom på Fondbolagens förening.

Inom aktiekategorin stod branschfonder (+3,0 miljarder) för de största nettoinsättningarna under månaden. Därpå följde “andra marknader” (+2,1 miljarder), Asien (+1,2) och global (+1,1).

Största nettoutflöden noterades för Sverigefonder (-1,6 miljarder kronor), Europafonder (-1,2), Nordenfonder (-0,6) och Japanfonder (-0,4).

Vid februari månads utgång var 2.568 miljarder kronor, eller 59 procent, av den samlade fondförmögenheten i Sverige (4.375 miljarder) placerad i aktiefonder, enligt Fondbolagens förening.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR