• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Global Selektiv: Jakt på nya investeringsmöjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Under februari fortsatte uppgångarna runt om i världen och den starka riskaptiten kvarstod, skriver Andreas Brock och Henrik Milton som förvaltar aktiefonden Coeli Global Selektiv, i en månadskommentar.

Förvaltarna resonerar att slutet på lättnadsrallyt antagligen börjar närma sig, då aktievärderingarna börjar nå normala nivåer.

De skriver också att fonden steg med 4,87 procent och att det var 0,7 procent under jämförelseindexet MSCI ACWI NR.

Det geopolitiska bidrag till avkastningen som förvaltarna hade hoppats på uteblev trots USA:s och Nordkoreas möte i Vietnam. De konstaterar även att handelskonflikten mellan USA och Kina inte har fört med sig några nyheter som kan ge en positiv börspåverkan. Förvaltarna pekar vidare på att en den stora frågan är om makroekonomin kommer bidra till försäljningsutveckling för bolagen.

Revansch för bolagen i betalningssektorn

Fondförvaltarna Andreas Brock och Henrik Milton konstaterar i kommentaren att Global Payment, Worldpay och Estee Lauder stod för de bästa bidragen. De pekar också ut United Health, Adler Real Estate och Banco Marco som fondens negativa bidrag. Teknologibolagen i betalningssektorn gav i övrigt positiva bidrag till fondens avkastning, lägger de till.

Ovan fondens fem största innehav vid slutet av februari 2019. (Källa: Coeli)

Ovan fondens fem största innehav vid slutet av februari 2019. (Källa: Coeli)

Nya investeringar siktas i Silicon Valley

Förvaltarna uppger att de besökte Goldman Sachs aktiekonferens där teknikbolag deltog och presenterade sina verksamheter. Där har de bland annat träffat Adobe, AMD, Electronic Arts, Facebook och Microsoft, under sitt sökande efter nya investeringsmöjligheter. Andreas Brock och Henrik Milton utesluter inte att fonden kan komma att investera i något av bolagen.

Ovan fondportföljens fördelning över branscher vid slutet av februari. (Källa: Coeli)

Ovan fondportföljens fördelning över branscher vid slutet av februari. (Källa: Coeli)

Nytt innehav i indisk bank

Coeli Global Selektiv köpte under februari in sig i YES Bank, vilken de beskriver som en “spännande indisk bank”. Förvaltarna skriver att man tidigare har sett aktien som för dyr men att den nu har nått attraktiva nivåer.

Fonden har minskat sin cykliska exponering genom att sälja av innehaven i American Express och ASML efter att de har nått sina målkurser, uppger Andreas Brock och Henrik Milton. Om fler innehav av den här typen når sina målkurser kommer fondens cykliska risk minskas ytterligare, avslutar fondförvaltarna.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR