• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond: Stark inledning på 2019, köpt Stora Enso, vinsthemtagning i Intrum

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Stämningen på företagsobligationsmarknaden var fortsatt positiv under februari med emissioner från bland andra Klövern, Nobina, Volvo Cars och Kungsleden. Emissionsvolymerna hittills under 2019 är dock klart lägre än fjolårets vilket ger stöd till kurserna på andrahandsmarknaden.

Det skriver fondförvaltarna Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman i en månadskommentar för Coeli Nordisk Företagsobligationsfond i februari, där de konstaterar att fonden stigit med 0,57 procent i februari och således 1,09 procent sedan årsskiftet.

Avkastning för fonden sedan starten i juni 2014, per den 28 februari 2019. (Källa: Coeli)

Avkastning för fonden sedan starten i juni 2014, per den 28 februari 2019. (Källa: Coeli)

Starkast under månaden gick fondens femte största innehav, fritidsfordonsunderleverantören Dometic, som presenterade rekordstark omsättning samt rörelseresultat för helåret 2018, skriver förvaltarna. De lägger till att Dometic uppvisat förbättrad lönsamhet under 2018 och att rörelsemarginalen närmar sig det långsiktiga målet om 15 procent.

Ett ytterligare positivt avkastningsbidrag i februari var fartygsleasingbolaget Ocean Yield, vars svaga bokslutsrapport uppges ha överskuggats av att bolaget annonserat ett optionsavtal för ett 15-årigt avtal avseende ett sedan september 2018 okontrakterat oljeservicefartyg.

Obligationerna i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bidrog positivt efter en emission av nya obligationer samt efter att ha erhållit positiva utsikter för sin BB-rating av kreditvärderingsinstitutet S&P, skriver Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman.

Sämre under februari gick återförsäkringsbolaget Sirius International efter att det rapporterats om likviditetsproblem i bolagets huvudägare China Minsheng Investment Group (CMIG), berättar förvaltarna. Ägarnas eventuella problem påverkar dock inte kreditvärdigheten för Sirius, lägger de till.

Förbättrad riskspridning med Stora Enso

Avseende portföljhändelser under månaden deklarerar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman att fonden gjort en nyinvestering i obligationer med rörlig ränta från den finska skogsindustrikoncernen Stora Enso, vilket väntas förbättra portföljens riskspridning.

Vidare byttes obligationer med kort löptid i Samhällsbyggnadsbolaget och Kungsleden mot motsvarande obligationer med ungefär ett års längre löptider, meddelar förvaltarna.

Fondens hybridobligationer i Telia i kronor byttes mot motsvarande instrument i euro med något högre kreditspread, skriver portföljduon, som också uppger att en vinsthemtagning skedde i Intrum Justitia efter en mycket god utveckling under inledningen av 2019.

Fondens fem största innehav per den 28 feb 2019 utgjorde 18,7% av fondens totala vikt. (Källa: Coeli)

Fondens fem största innehav per den 28 feb 2019 utgjorde 18,7% av fondens totala vikt. (Källa: Coeli)

Fallande kreditspreadar och stigande obligationspriser inledde 2019 och har varit positivt för kreditmarknaderna i Norden och Europa, menar Gustav Fransson och Alexander Larsson Vahlman. Till följd är tappet under fjärde kvartalet 2018 i stort sett återhämtat, konstaterar de. Avslutningsvis noteras att den markanta ökningen av 3-månaders STIBOR, efter riksbankens räntehöjning i december, kan ha positiva implikationer på svenska obligationer med rörlig ränta samt penningmarknadsinstrument.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR