• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Avenir Europe: +3,9 i feb, handelsoptimism gav stöd

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den starka börstrenden som startade i januari på alla globala aktiemarknader fortsatte i februari, påeldat av marknadens allmänna optimism för en lösning på den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina.

Det skriver aktiefonden ODDO BHF Avenir Europes förvaltare Pascal Riegis, Grégory Deschamps, Frédéric Doussard och Sébastien Maillard i en månadsrapport. Fonden fokuserar på små- och medelstora bolag i Europa med registrerat kontor i ett medlemsland av EU eller OECD.

Precis över index i februari

ODDO BHF Avenir Europe noterade i basvalutan euro en uppgång om 3,9 procent i februari, vilket var snäppet över dess jämförelseindex (MSCI Europe SMID NR EUR), som ökade 3,8 procent. Sedan årsskiftet är fondens avkastning +11,8 procent per den 28 februari, medan jämförelseindex noterar +12,3 procent.

I svenska kronor steg fonden 5,2 procent i februari och är sedan årsskiftet upp 15,9 procent per den sista februari.

Andra europeiska aktieindex handlades också klart på plus under månaden: Euro Stoxx 50 NR ökade 4,4 procent och DJ Stoxx 50 NR steg +4,9 procent.

Duvaktiga centralbanker pressar ned obligationsräntor

Portföljteamet konstaterar att en mer duvaktig penningpolitik från amerikanska och europeiska centralbanker fick obligationsräntor att falla under månaden. Det brittiska pundet stärktes ytterligare till följd av uppgifter om att Storbritanniens utträde ur EU kan skjutas upp, samt av att sannolikheten för en avtalslös brexit har minskat, enligt förvaltarna. På råvarumarknaden uppges oljepriset ha gynnats av mer duvaktiga makroförhållanden, även om en viss nedgång skedde mot slutet av månaden, i samband med Donald Trumps tweet om att OPEC bör begränsa produktionsminskningen.

Cykliskt fortsatte överprestera defensivt

Förvaltarteamet pekar i kommentaren på att i såväl februari som januari presterade de cykliska sektorerna (bygg, kemikalier, teknik) bättre än de defensiva dito (samhällsnyttig verksamhet, telekom och fastigheter i synnerhet). Rapporteringsperioden var i full gång med blandade utfall, som enligt förvaltarna förde med sig betydligt mer sansade kursreaktioner på försiktiga uttalanden från vissa företag, än vad som tidigare varit fallet. Det talar i sig för att marknaden hade blivit alltför pessimistisk i slutet av förra året, skriver portföljförvaltarna.

Det förnyade förtroendet gällande utsikterna för en global ekonomi med hållbar tillväxt är alltjämt avhängigt av hur de nuvarande handels- och geopolitiska frågorna avgörs, menar portföljförvaltarna.

ODDO BHF Avenir Europes tio största innehav per den 28 februari. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

ODDO BHF Avenir Europes tio största innehav per den 28 februari. (Källa: ODDO BHF AM SAS)

Sett till fondens geografiska exponering toppar Frankrike med 34,1 procent, följt av Storbritannien (14,3), Tyskland (11,3), Schweiz (8,3) och Danmark (7,0). Jämfört med index har portföljen en övervikt mot hälsovård och industri, medan sektorerna bank & försäkring, konsumenttjänster samt råvaror är underviktade.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR