• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Focus: Sentiment 4 kv var överdrivet negativt

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den breda globala aktiemarknadens “sell-off” samt kollaps för high yield-företagsobligationer under det fjärde kvartalet visade sig vara överdriven, åtminstone i specifika företag.

Det skriver den globala aktiefonden SKAGEN Focus förvaltare Jonas Edholm och David Harris i en månadsrapport.

Fonden rapporterar en uppgång på 3,7 procent för februari, vilket var svagare än dess jämförelseindex (MSCI ACWI NR USD), som steg 5,2 procent. Sedan årsskiftet har SKAGEN Focus stigit 17,5 procent i relation till deras jämförelseindex som stigit 15,3 procent.

Bästa och sämsta avkastningsbidrag i SKAGEN Focus under februari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Bästa och sämsta avkastningsbidrag i SKAGEN Focus under februari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Fondens bästa avkastningsbidrag under februari kom från det kanadensiska kopparprospekteringsbolaget Ivanhoe Mining. Fondförvaltarna uppges vara mycket imponerade av bolagets förstudie av ett kopparutforskningsområde inklusive en ekonomisk bedömning av tillgångens potential.

Även det japanska konglomeratet Softbank bidrog positivt till avkastningen efter att bolaget annonserade ett återköp av aktier baserat på en tro om att aktien är undervärderad, skriver förvaltarduon. Enligt förvaltarna hävdar Softbank att nettotillgångarna är värda ungefär det dubbla av det nuvarande marknadspriset.

Desto tyngre gick det för Teva Pharmaceuticals då bolaget lämnade investerare besvikna efter en konservativ prognos för året, uppger förvaltarduon.

SKAGEN Focus har sålt innehavet i det sydafrikanska guldgruvebolaget Gold Fields, då aktierna uppvärderades mot förvaltarnas prismål, efter starkare underliggande guldpris och konsolideringsstöd. Förvaltarna tillägger att de har fortsatt att bygga position i både den markant undervärderade australiska kopparutvinnaren OZ Minerals, samt det japanska konglomeratet Hitachi, som också anses vara rejält undervärderat.

  Så här såg listan över SKAGEN Focus tio största innehav ut per den 28 februari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Så här såg listan över SKAGEN Focus tio största innehav ut per den 28 februari. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR