• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Global: Slog index i feb, köpt två hälsovårdsbolag

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktiemarknader visade fortsatt styrka i februari och den globala aktiefonden SKAGEN Global slog sitt jämförelseindex under månaden.

Det skriver förvaltarparet Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen i en månadskommentar för SKAGEN Global som avser februari.

Förvaltarna presenterar försäkringsbolagen Beazley och Hiscox tillsammans med Microsoft bland fondens bästa avkastningsbidrag under februari, och de anser Beazley och Hiscox vara fortsatt markant undervärderade, efter att nyligen mött respektive bolags ledningsgrupper.

Bland portföljens sämsta avkastningsbidrag återfanns fastighetsbolaget Deutsche Wohnen, konsumentelektronikbolaget Samsung Electronics och japanska Nissan Chemical, noterar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen.

De innehav som bidrog bäst respektive sämst till fondens avkastning i februari. (Källa: SKAGEN Fonder)

De innehav som bidrog bäst respektive sämst till fondens avkastning i februari. (Källa: SKAGEN Fonder)

Förvaltarna uppger att fonden i februari köpt in sig i Edwards Lifesciences, ett ledande medicinteknikbolag med fokus på hjärt- och kärlsjukdomar. Med bolagets tydliga fokus och bevisade framgång med dess banbrytande teknologier som bakgrund, verkar bolaget undervärderat, menar förvaltarna.

SKAGEN Global adderade även hälsovårdsbolaget Abbott Laboratories till portföljen, deklarerar förvaltarna. Resultaten av en analys indikerar att bolagets potential till organisk tillväxt med förbättrad vinstmarginal, och förnuftiga kapitalallokering, är undervärderad, menar förvaltarna.

De nya innehaven återspeglar fondens långsiktiga partnerskapsmentalitet, heter det, vilken utgår från att finna undervärderade bolag som förvaltas i syfte för långsiktig framgång och inte bara nästa kvartalsresultat. De bägge bolagens vd:ar har varit på sina poster i över 15 år, tillägger förvaltarna.

Avslutningsvis berättar Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen att innehavet i Sony avyttrats efter en vinsthemtagning, då aktien har presterat väl under dess tre år i portföljen.

SKAGEN Globals tio största innehav utgör 41,9 % av fondens totala vikt. Per den 28 februari 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Globals tio största innehav utgör 41,9 % av fondens totala vikt. Per den 28 februari 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR