• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Invest Sverige: Nobina rör sig uppåt i värdekedjan

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hållbar och lönsam tillväxt.

Det är en kort men korrekt sammanfattning av vad för slags aktieinvesteringar Danske Invests Sverigefond intresserar sig för.

Mattias Cullin är chef för Danske Invests aktieförvaltning i Sverige. (Källa: Danske Invest)

Mattias Cullin är chef för Danske Invests aktieförvaltning i Sverige. (Källa: Danske Invest)

“Om bolaget är hållbart ur ett rent samhällsperspektiv bör det få mer att göra i morgon och därmed kunna tjäna mer pengar, givet att det är välskött. Man behöver inte offra det ena för att nå det andra, utan snarare tvärtom. Att investera i ett bolag under strukturell nedgång är det värsta du kan ha i portföljen. Vinsten minskar över tid samtidigt som investerare är villiga att betala allt mindre för varje vinstkrona”, säger han till Fonder Direkt.

Istället för det sistnämnda gäller det enligt förvaltningschefen att hitta bolag som uppvisar hållbar lönsamhet och växer strukturellt; en tillväxt som inte drivs av konjunkturen. Två bolag Mattias Cullin lyfter fram på området är bussoperatören Nobina samt Concentric, som tillverkar motor- och hydraulikprodukter till bland annat fordonsindustrin. Båda företagen tar enligt förvaltaren hållbarhet på stort allvar, och förväntas gynnas av ett ökat samhällsfokus på hållbar utveckling.

Allt tuffare konkurrera för lokala bussbolaget

Nobina drar nytta av behovet av mer kollektivtrafik, och har enligt Mattias Cullin flera fördelar som talar för en god utveckling. Till att börja med är Nobina störst i Norden inom sitt område, vilket gör att bolaget har stora möjligheter att aktivt driva på utvecklingen mot den klimatvänligare kollektivtrafik som efterfrågas i samhället, säger Mattias Cullin. Företagets storlek när det gäller exempelvis eldrift innebär dels att Nobina kan ställa krav på busstillverkare såsom Scania och Volvo inom området, men ger också ett prisövertag vid beställningar, tillägger han.

“Tidigare kunde det lokala bussbolaget köra driften i Örebro exempelvis. Nu är det två eller tre större spelare som klarar av det skulle jag säga. Jag ser innehavet som en stabil obligation med lite tillväxt på toppen”, förklarar Mattias Cullin, som pekar på att färre och färre aktörer har möjlighet att konkurrera om upphandlingar i takt med att komplexiteten kring dessa ökar.

Nobina spelar enligt förvaltaren en viktig roll i att hjälpa kunden, ofta kommuner och landsting, med att ta fram vettiga kombinationslösningar mellan diesel-, hybrid- och eldrift. Mattias Cullin menar att bolaget därmed rör sig uppåt i värdekedjan och gynnas av det faktum att kunden är något mindre priskänslig när det kommer till beslut som måste fattas, det vill säga att gå från diesel till el.

Mycket mer sofistikerade produkter

Även verkstadsbolaget Concentric väntas bli en vinnare på ökad hybrid- och eldrift. Bolaget tillverkar pumpar till motorer samt levererar hydrauliklösningar. Mattias Cullin förväntar sig att Concentric kommer kunna öka sin försäljning markant de kommande åren, då utbredandet av hybrid- och eldrift i bussar, lastbilar och anläggningsmaskiner innebär ett ökat antal pumpar.

“Exempelvis när vi går mot hybriddrift så behövs pumpar till både el- och dieselfordon, och batteripaketen i elfordon behöver kylas på olika sätt. Det blir inte bara fler, utan också betydligt dyrare produkter som dessutom är mycket mer sofistikerade. Concentric har verkligen en adresserbar marknad som kommer växa ordentligt de kommande åren”, enligt förvaltaren.

Han lägger dock till att det inte går att veta huruvida Concentric kommer vara bäst på att ta tillvara dessa möjligheter, men menar att de varit duktiga hittills, med en marginal på 22 procent.

Concentric verkar emellertid inom en cyklisk bransch och skulle exempelvis påverkas negativt ifall lastvagnsmarknaden vände ned. Men över tid menar ändå Mattias Cullin att bolagets marknad växer strukturellt, på grund av skiftet bort från dieseldrift.

Hyfsade börsförutsättningar framöver, men inte mer

Stockholmsbörsen kan anses vara något dyr, särskilt sett till att analytikernas vinstprognoser i viss mån sannolikt kommer behöva justeras ned, samt att bolagens vinsttillväxt troligen kommer vara lägre framöver, resonerar Mattias Cullin.

Han tror dock att börsen kan klara sig relativt väl, bland annat eftersom den svaga kronan ger en valutamedvind, direktavkastningarna ligger på en hyfsad nivå samt då det råder brist på vettiga alternativ till aktier. Men samtidigt kan man inte förvänta sig särskilt mycket mer avkastning för Stockholmsbörsen i år, utöver den som redan varit och de utdelningar som är på väg in under våren, fortsätter förvaltningschefen.

Efter den uppgång som varit sedan årsskiftet är Mattias Cullins Sverigefond något försiktig inställd, till skillnad från under den stora urblåsning och nedgång som skedde mot slutet av förra året. Då inhandlade fonden ett antal cykliskt betonade aktier som ansågs ha blivit för billiga, nämligen Volvo, Sandvik, SCA och Hexagon, förklarar förvaltaren, som bedömer att vad vi nu ser är en rätt så normal konjunkturell inbromsning. Angående Hexagon skjuter Mattias Cullin in att trots att bolaget är exponerat mot den globala konjunkturen, så finns det en strukturell tillväxt i det att Hexagon erbjuder produkter och mjukvara som efterfrågas i allt större utsträckning världen över.

Befunnit oss i den bästa av världar

Mattias Cullin tror överlag att börsen kommer att utvecklas skapligt framöver så länge bolagen har vinsttillväxt, men menar att faktorerna som talar emot vinsttillväxt de kommande tio åren är fler än vad de var under de tio åren som vi nu lagt bakom oss. Dels har vi länge haft en dopad finansiell miljö driven av ultralätt centralbankspolitik, konstaterar förvaltaren, som även pekar på att Sverige, världens näst mest exporterande folk, har haft den bästa av världar de senaste 20 åren eller så.

“Vi har kunnat flytta ut högkostnadsproduktion till lågkostnadsländer, vilket har varit supergynnsamt för svenska företagsmarginaler. Jag tror att vi har nått vägs ände där, och att det kommer bli dyrare att producera ett stycke vara framöver”, säger Mattias Cullin, som räknar med att detta snarare kommer slå mot företagens marginaler än fullt ut mot konsumenternas plånböcker. Han lägger dock till att det här inte är något som sker över ett år, utan snarare över en 10-20-årsperiod.

En annan oroande faktor är enligt förvaltaren den våg av nationalism och handelshinder som breder ut sig över världen, vilket givetvis inte är främjande för global handel. Sedan tror Mattias Cullin även att ett ökat hållbarhetsfokus kommer göra det tuffare för bolagen att hålla nere kostnader, och exemplifierar med den retoriska frågan huruvida det är hållbart att producera varor på Sri Lanka som sedan säljs i Nordamerika.

Men denna hållbarhetsaspekt går att som investerare vända till sin fördel, genom att placera i företag vars produkter och tjänster gynnas av ett ökat hållbarhetsfokus, slår Mattias Cullin fast.

Konsekvent undvikande av ohållbara affärsmodeller

Med tanke på Mattias Cullins och Sverigefondens betoning på hållbara affärsmodeller, och företag vars produkter och tjänster har ett existensberättigande ur ett hållbarhetsperspektiv, är det kanske ingen överraskning att fonden undviker att investera i vissa typer av bolag.

“Då hållbarhet är en naturlig del i vår investeringsprocess exkluderar vi företag huvudsakligt verksamma inom olja och gas, tobak, försvarsmateriell samt gambling. Vi är rätt slaviska kring vad vi söker, men kanske ännu mer med vad vi undviker”, säger förvaltaren, som lägger till att fonden också i stora drag avstår från unga teknikbolag, bioteknik samt rena råvaru- och gruvbolag.

Gällande gamblingsektorn säger Mattias Cullin att det vore en sak om det uteslutande var fråga om nöjesspelande, men konstaterar att många individer, vars spelande utgör viktiga intäkter för spelbolagen, inte vill något hellre än att sluta spela.

“Det är rätt många människor som far illa, och det där är en konflikt som bolagen inte riktigt vill kännas vid. De pratar ofta om att de exempelvis har aktiva robotar som känner av om en individ spelar väldigt mycket, eller avviker från sitt normala mönster, och då stoppar spelandet. Men när man har gjort stickprover kring detta har det visat sig att det inte riktigt är sant”, säger han.

Mattias Cullin anser att kostnaderna för samhället är för stora, och har inte mycket till övers för den typ av framfusiga marknadsföring, där spelare lockas med snabba vinster genom att swisha, som inte är ovanlig inom branschen.

Hellre då att investera i bolag vars verksamhet Sverigefonden kan stå bakom, och vars produkter och tjänster har en aktiv del i en hållbar utveckling för både samhälle och klimat, avslutar Mattias Cullin.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR