• UPPDRAGSARTIKEL

ODDO BHF Haut Rendement 2025: Kreditmarknad stark även i feb

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Lättnaden i den globala geopolitiken, med förväntningar på handelsavtal mellan Kina och USA, fortsatt tillväxt i USA samt återhämtning i den kinesiska kreditmarknaden, har fortsatt prägla marknaden i positiv bemärkelse under februari.

Det skriver Alain Krief och Olivier Becker, som är fondförvaltare för den daterade high yield-fond ODDO BHF Haut Rendement 2025, i en månadskommentar avseende februari.

Fonden rapporterar en uppgång på 2,02 procent i basvalutan euro under februari och har därmed stigit 4,59 procent sedan årsskiftet, per den sista februari. Motsvarande siffror i svenska kronor är 3,30 procent i februari och 8,47 sedan årsskiftet. Förvaltarna meddelar att fonden vid utgången av februari hade 97 procent av kapitalet investerat i obligationer och 3 procent i likvida medel.

Tecken på europeisk stabilisering

Den europeiska tillväxten visar tecken på stabilisering, enligt förvaltarna. Preliminärt kombinerat inköpschefsindex i eurozonen steg i februari för första gången sedan i augusti 2018, med Tyskland och Frankrike i spetsen, skriver förvaltarna. Undantaget var tillverkningsindustrin som fortsatt är nedtryckt av bland annat oro för handelsavtal och brexit. Förvaltarna noterar små rörelser för den amerikanska 10-åriga räntan (2,63 till 2,71 procent) och den tyska dito (0,15 till 0,18 procent) under månaden.

Februari har bjudit på en uppgång på high yield-marknaden om 1,86 procent, drivet av uppgångar inom framför allt detaljhandel, telekom och bilindustri. Spreadarna för kreditindexen Itraxx Xover och Itraxx Main minskade under månaden med 32 respektive 10 baspunkter, meddelar portföljteamet.

“Fonden har återigen dragit nytta av rallyt på kreditmarknaden, som har följt på en betydande spreadkontraktion. Innehav som har presterat särskilt väl under månaden är Salini (+11 procent), Veritas (+8 procent) och Mobilux (+7 procent)”, skriver Alain Krief och Olivier Becker.

Fonden uppges under månaden ha tagit hem vinster i vissa emittenter, såsom Arcelor Mittal, Darling, Gazprom och AMC. Samtidigt har förvaltarna adderat till vissa existerande positioner, i takt med fondinflöden, för att hålla portföljen väl investerad.

Refinansiering B-emittenter största risken

Fondförvaltarna rapporterar att även investment grade-marknaden har stigit under månaden, med ett benchmark som visar en absolutavkastning på 0,68 procent, med bidrag framförallt från försäkring, kapitalvaror och fastigheter.

Obligationer med BB-rating har fortsatt den uppåtgående trend som inleddes i januari, medan obligationer med B-rating har halkat efter, skriver fondförvaltarna. Den största enskilda risken i portföljen uppges vara refinansiering av B-ratade obligationer, då aktiviteten på primärmarknaden för dessa har varit sval.

Fondens två största innehavskategorier är enligt månadsrapporten B-ratade obligationer, som utgör 59,2 procent av portföljen, och BB-obligationer, som står för 33,8 procent. Fonden hade per den 28 februari totalt 158 innehav.

(Källa: ODDO BHF AM SAS)

(Källa: ODDO BHF AM SAS)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR