• UPPDRAGSARTIKEL

SKAGEN Insight: Majoriteten innehav fortsatt missförstådda

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktivistskuggarfonden SKAGEN Insight hade en bra månad i februari, och den senaste tidens uppgångar har drivits på av starka resultatuppdateringar bland fondens innehav.

Det skriver fondförvaltaren Tomas Johansson i en månadskommentar för fonden avseende februari. Förvaltaren tillägger att den stora majoriteten portföljinnehav fortsatt är kraftigt missförstådda och underuppskattade, trots den senaste tidens framsteg.

Av månadsrapporten framgår att fonden steg med 8,9 procent i februari och slog sitt jämförelseindex (MSCI World NR USD) som steg med 5,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 23,4 procent per den 28 februari, även det bättre än jämförelseindex (15,6%).

Tomas Johansson lyfter fram teknikbolaget Diebold Nixdorf och japanska Teikoku Sen-I, leverantör av katastrofförebyggande utrustning, som fondens starkaste bidragsgivare i februari. Börsvärdet för Diebold Nixdorf mer än fördubblades återigen under månaden och sedan årsskiftet är aktien upp hela 269 procent (i dollar), meddelar förvaltaren. Aktien är med marginal den bäst presterande på S&P 1500 under 2019, skriver Tomas Johansson, som uppger att fonden har börjat ta hem vinster i bolaget, då aktien närmat sig SKAGENs satta målkursen på 10 dollar.

Det tyska industribolaget Thyssen Krupp avslutade februari som månadens sämsta avkastningsbidrag, men Tomas Johansson uttrycker fortsatt starkt förtroende för bolaget.

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i norska kronor under februari. Per den 28 feb 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)

SKAGEN Insights bästa respektive sämsta avkastningsbidrag i norska kronor under februari. Per den 28 feb 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)

Förvaltaren betonar värdepotentialen i portföljen och pekar på oron hos kortsiktiga investerare som anledningen till varför flera innehav tidigare handlades ned, och inte som en följd av försämrade fundamentala faktorer.

“SKAGEN Insight består fortsatt av djupt undervärderade och underuppskattade bolag med positiva fundamentala trender, där aktivister i ökad utsträckning håller på att bli katalysatorn för positiv förändring”, avslutar Tomas Johansson.

De tio största innehaven utgör 54 procent av portföljens totala vikt. Totalt ingår 32 bolag i portföljen. Per den 28 februari 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)

De tio största innehaven utgör 54 procent av portföljens totala vikt. Totalt ingår 32 bolag i portföljen. Per den 28 februari 2019. (Källa: SKAGEN Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR