• UPPDRAGSARTIKEL

Coeli Frontier Markets: Safaricom och Bank of Georgia visade vägen i februari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Aktiefonden Coeli Frontier Markets, som investerar på gränsmarknader (frontier markets), hade en avkastning på 2,8 procent i februari i basvalutan svenska kronor.

Det var i linje med jämförelseindex (MSCI Frontier Markets NR USD), som också steg 2,8 procent räknat i svenska kronor. Sett till årets två första månader noteras en uppgång om 6,9 procent för fonden, medan jämförelseindex har stigit 9,9 procent (även här i kronor).

Den kenyanska mobiloperatören Safaricom och den georgiska banken Bank of Georgia var bägge portföljinnehav som steg 10 procent under månaden, enligt en förvaltarkommentar från Hans-Henrik Skov och James Bannan. Förvaltarna benämner Bank of Georgias rapport för det fjärde kvartalet som stark.

Dessa uppgångar till trots hämmade fondens undervikt i Vietnam den relativa avkastningen mot index. Vincom-gruppen, som enligt förvaltarna står för hälften av MSCI Vietnam, ökade med 10-13 procent till följd av stor lokal handel, framgår av kommentaren.

“Det största av dessa företag handlas över 100 gånger genomsnittligt P/E-tal”, skriver Hans-Henrik Skov och James Bannan.

Ovan Coeli Frontier Markets fem största innehav vid februari månads utgång. (Källa: Coeli)

Ovan Coeli Frontier Markets fem största innehav vid februari månads utgång. (Källa: Coeli)

På landnivå märks i fonden bland annat en undervikt relativt index i Argentina (4,7 mot 13,7 procent) och Marocko (0 mot 7,6 procent). Samtidigt är fonden överviktad i länder såsom Jordanien, Sri Lanka, Bangladesh och Kazakstan. Det visar data från Morningstar.

På sektornivå är Coeli Frontier Markets överviktad främst inom dagligvaror och sällanköpsvaror, medan störst undervikter noteras inom energi, råvaror och telekom.

Fonden har varit igång sedan i februari 2014, och noterar sedan dess en uppgång på 41,7 procent, per den sista februari 2019.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR