Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
Carmignac Pf Capital Plus     Large growth  Mid value  
CS (Lux) Global Bal Convert Bd   Mid blend    Mid value  
Coeli Frontier Markets       Mid growth   Small growth
Alquity Future World        Mid growth   Mid blend  
Lazard US Equity Concntr EA    Large blend   Large growth
Fidelity Asia Focus        Large growth  Large blend 
Cicero World 0-100         Large value   Large blend 
Multiflex SICAV Carnot Effici Engy Mid blend    Mid growth 
GSF II GS Tact Tilt Overlay    Large value   Mid value  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av investeringsanalysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR