• UPPDRAGSARTIKEL

IKC Avkastningsfond: Åter viss marknadsaktivitet efter turbulent avslutning 2018

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Marknadens fokus har flyttats från oro kring konjunkturen, till att ta fasta på centralbanksstöd, hyggliga bolagsrapporter och positiva tongångar i handelsförhandlingarna mellan USA och Kina.

Det skriver Lars Bredenberg, som förvaltar företagsobligationsfonden IKC Avkastningsfond, i en månadsrapport där han konstaterar att det gladare marknadshumöret har gynnat såväl aktier som krediter.

Fonden steg 0,2 procent under februari och hade per den sista februari därmed stigit 0,6 procent sedan årsskiftet.

(Källa: IKC Fonder)

(Källa: IKC Fonder)

“De långa räntorna har i princip varit oförändrade vilket har medfört att ränterisk har givit liten påverkan. Den positiva utvecklingen i omvärlden har påverkat den svenska företagsobligationsmarknaden och medfört positiva bidrag från kreditrisk”, skriver Lars Bredenberg.

Kreditmarknaden vaknat till liv igen

Förvaltaren meddelar att viss emissionsaktivitet kan noteras på den svenska företagsobligationsmarknaden, även om det fortfarande är en något avvaktande stämning efter det turbulenta avslutet på 2018. Avkastningsfonden uppges ha deltagit i en emission i ögonsensorföretaget Tobii, som var en ny emittent.

“Fonden har också gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och har även gjort en del affärer för att hantera likviditet”, skriver förvaltaren.

Överlag positiva avkastningsbidrag

Lars Bredenberg förkunnar att en relativt stor andel av fondens innehav har levererat positiva avkastningsbidrag, i linje med den allmänna marknadsuppgången. Däremot har exempelvis Norlandia och Moment Group lämnat svaga rapporter, vilket har slagit mot avkastningen, tillsammans med några banker vars obligationer har handlats ned, enligt rapporten.

“Den breda portföljutvecklingen uppvägde detta väl tillsammans med positiva affärsnyheter från Moberg Pharma och Arise. Deltagande i emissioner har påverkat positivt och en del obligationer med hög kupong gav bra bidrag medan korta och försiktiga placeringar ger väldigt låg avkastning i dagens ränteläge”, förklarar Lars Bredenberg.

Förvaltaren konstaterar att stämningen i marknaden för närvarande är positiv, och noterar att många aktörer på den svenska företagsobligationsmarknaden förefaller ha gott om likviditet. Samtidigt väntar sig förvaltaren fler emissioner i en stark marknad, som då kommer vara med och konkurrera om kapitalet.

I övrigt kan noteras att IKC Avkastningsfond i veckan vann pris för bästa företagsobligationsfond till försäljning i Sverige, under Morningstar Fund Awards, med följande motivering:

“Högst avkastning i kategorin de senaste fem åren, men ändå har IKC Avkastningsfond haft ett lägre risktagande än snittet och gav värdeökning även under andra halvåret 2018 då många konkurrenter backade.”

Fondens tio största innehav per den 28 februari. (Källa: IKC Fonder)

Fondens tio största innehav per den 28 februari. (Källa: IKC Fonder)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR