Teqnion: Consensus och Aktia teckningsåtagare inför listning

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den 4 april är det tänkt att industrikoncernen Teqnions aktier ska listas på Nasdaq First North.

Av ett pressmeddelande framgår att företaget ska genomföra en nyemission om 80 miljoner kronor inför denna listning, till kursen 26 kronor vilket värderar Teqnion till 340 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Bland teckningsåtagare i emissionen märks de två fondaktörerna Consensus Asset Management och Aktia Fondbolag, som har tecknat sig för aktier motsvarande 16,25 respektive 7,54 miljoner kronor.

Emissionsprospektet väntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras den 18 mars, enligt Teqnion.

“Genom att få tillgång till kapitalmarknaden ska vi nu accelerera förvärvstakten och fortsätta bygga långsiktigt med välskötta lönsamma dotterbolag”, säger bolagets vd Johan Steene.

Av emissionslikviden planeras 70 procent att användas till köpeskillingar vid framtida förvärv, 15 procent till tilläggsköpeskillingar, medan 15 procent ska användas till “stabilisering” och återinvestering i koncernen.

Teqnion har tio dotterbolag organiserade i tre affärsområden: Industri, Tillväxt och Nischade produkter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR