• UPPDRAGSARTIKEL

Baltic Horizon: "väldigt tillfredsställda med diversifieringen"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Fastighetsfonden Baltic Horizon Fund, som är parallellnoterad i Stockholm och Tallinn, steg 12,4 procent på Stockholmsbörsen i februari och stängde månaden på 14:05 kronor. Nettotillgångsvärdet (NAV) minskade samtidigt med 1,3 procent jämfört med föregående månad, och uppgick vid februari månads utgång till 1,3871 euro.

Minskningen av NAV är främst hänförlig till en avskiljd utdelning om 2,12 miljoner euro och en negativ rörelse i kassaflödeshedge. Rensat för utdelningen ökade NAV med 0,6 procent till följd av rörelseutveckling, inklusive effekten av kassaflödeshedge, framgår av ett pressmeddelande.

Baltic Horizons utveckling på Nasdaq Stockholm sedan noteringen i december 2016. Röd markering indikerar utdelning. Per den 28 februari 2019. (Källa: Infront)

Baltic Horizons utveckling på Nasdaq Stockholm sedan noteringen i december 2016. Röd markering indikerar utdelning. Per den 28 februari 2019. (Källa: Infront)

I ett nyligen genomfört webinar sade fondförvaltaren Tarmo Karotam att det som för tillfället händer i bankvärlden i Baltikum inte är någon hemlighet. Förvaltaren sade att de banker som opererar i regionen har konsoliderats och samtidigt blivit mer kräsna när det gäller vilka tillgångar de väljer att finansiera. Det här uppges påverka fastighetsmarknaden på flera olika sätt. Ett är att säljare av fastigheter inte har möjlighet att flytta lika fort som tidigare eftersom diskussioner med banker tar längre tid, samtidigt som förväntningarna på försäljningspriser har svalnat något.

“Men för oss som den ledande marknadsspelaren letar vi definitivt efter bra marknadsmöjligheter och bra strategiska tillgångar som vanligen kommer till marknaden i tider som dessa. Vi förbereder oss verkligen för det, på många sätt. Till exempel har vi ett pågående obligationsprogram, och vi diskuterar även med investerare angående utvecklingen och händelser på marknaden”, sade Tarmo Karotam.

Förvaltaren lade till att Baltic Horizon också är öppna för att växa tillgångsbasen i utbyte mot fondandelar, vilket han förklarar är något som möjliga fastighetssäljare själva har föreslagit i diskussioner om möjliga betalningsupplägg vid en transaktion.

Baltic Horizons fastighetsportfölj. (Källa: Northern Horizon)

Baltic Horizons fastighetsportfölj. (Källa: Northern Horizon)

Vidare meddelade Tarmo Karotam att Baltic Horizon har förstärkt teamet med portföljförvaltaren Katre Plaan, som tillför erfarenhet inom shoppingcenter och detaljhandel, samt fastighetsanalytikern Kadi Kalamees. Med de nya tillskotten är fonden redo att möta marknaden på ett högst aktivt sätt, enligt Tarmo Karotam.

En fråga som enligt förvaltaren har dykt upp på senare tid är hur stor andel av hyresgästerna som utgörs av finansinstitutioner. Denna andel uppgår enligt förvaltaren till 5-6 procent sett till uthyrbar yta och består av backoffices för internationella institutioner såsom nordiska banker.

“Vi är väldigt tillfredsställda med vår diversifierade hyresgästportfölj, där hyresgäster har tecknat avtal över ett antal år. Det här är hörnstenen i vår kassaflödesportfölj, som nu har vuxit till över 260 miljoner euro”, förklarade Tarmo Karotam.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR