• UPPDRAGSARTIKEL

Danske Bank: Möjligt en Fed-höjning kvar denna konjunkturcykel

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Inget handelsavtal väntas bli underskrivet mellan USA och Kina denna vecka, men en positiv nyhet är att en ny lag mot tvångsöverföring av teknik i slutet av förra veckan godkändes i Kina.

Det skriver Danske Bank i ett veckobrev, där 2019 hittills benämns som ett “fantastiskt år för aktier”.

Börsuppgångarna tillskrivs huvudsakligen nedtonade förväntningar angående räntehöjningar från Federal Reserve, samt de framsteg som gjorts i handelssamtalen mellan USA och Kina.

Från denna nivå bedömer Danske Bank att aktier är mer attraktiva än obligationer, och att tillgångsslaget kommer att ge en positiv avkastning på tolv månaders sikt, men att investeraren ska räkna med “ett och annat hack i kurvan på vägen”.

Banken slår fast att Federal Reserve inte kommer göra någon förändring av styrräntan när den amerikanska centralbanken lämnar räntebesked på onsdag.

“Däremot är det vida förväntat att Fed sänker räntebanan från två höjningar i år, till en höjning. Dessutom är det mycket möjligt att ränteprognosen för 2020 och 2021 sänks, vilket i så fall kan betyda att nästa höjning blir den sista under den här konjunkturcykeln”, skriver Danske Bank.

En annan intressant fråga är vilka planer Federal Reserve har för sin balansräkning, skriver Danske Bank, som pekar på att det vore positivt för börsen om Fed pausade sitt arbete med att dra tillbaka likviditet från marknaden.

Gällande brexit konstaterar Danske Bank att det efter förra veckans brittiska “maratonomröstningar” står klart att ingen önskar en hård avtalslös brexit, men att många frågetecken alltjämt kvarstår. Dessa inkluderar om premiärminister Theresa May för tredje gången kommer försöka få igenom det aktuella avtalet i veckan samt om EU kommer bevilja en förlängning av utträdet, och i så fall med hur lång tid.

“För marknaden skulle det allra bästa utfallet vara att Theresa May får igenom sitt avtal och att Storbritannien lämnar EU i juni, eftersom det skulle ta bort en hel del osäkerhet för europeisk del. Det näst bästa scenariot är att brexit skjuts så långt fram i tiden att oron skingras, åtminstone i närtid”, skriver Danske Bank.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR