Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
UBS (Lux) ES Swiss Opp       Large growth  Large blend 
JPM Emerging Mkts Divers Eq    Large blend   Large value 
GAM Star Credit Opps (USD) Ord   Small value   Large value 
TT Emerging Markets Equity     Large growth  Large blend 
Inside USA             Large blend   Large growth
Inside Canada           Mid growth   Mid blend  
MS INVF Global Multi-Asset Opps  Mid value    Large value 
MFS Meridian Diversified Income I1 Large blend   Large value 
Franklin Diversified Dyn      Large blend   Large value 
Stewart Investors Asia Pacific   Large blend   Mid blend  
Uni-Global Alt Risk Premia     Mid blend    Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR