Marshall Wace: Täckt blankning i Resurs

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hedgefonden Marshall Wace har täckt sin blankningsposition i nischbanken Resurs Holdings.

Det framgår av en uppdatering hos ägardatatjänsten Holdings.

Den korta positionen var på 1.400.000 aktier och motsvarade 0,7 procent av kapitalet i Resurs.

Transaktionsdatum är angett till den 15 mars för täckningen, som för med sig att det inte längre finns någon så kallad storblankare (aktör med blankningsposition överstigande 0,5 procent av kapitalet) kvar i aktien.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR