Norska oljefonden: Utesluter Halcyon Agri ur förvaltningen

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Statens pensjonsfond utland, eller oljefonden som den ofta kallas, har efter anvisning från Norges Bank bestämt sig för att utesluta företaget Halcyon Agri ur fondens förvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande från Norges Bank.

Uteslutningen av Halcyon uppges ske då det föreligger en oacceptabel risk för att bolaget är ansvarigt för allvarlig miljöskada.

Halcyon Agri är ett Singaporebaserat företag verksamt inom gummi och plast och har cirka 17.000 heltidsanställda.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR