• UPPDRAGSARTIKEL

Ascensus Trend: Coeli tagit över förvaltningsansvar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Kapitalförvaltaren Coeli har tagit över förvaltningen för fonden Ascencus Trend sedan den 1 mars 2019. Fonden har i och med det integrerats i Coeli Total.

Namnbytet framgår av en uppdatering i Morningstars databas, och Coelis investeringschef Erik Lundkvist bekräftar i en kommentar att kapitalförvaltaren har tagit över ansvaret för fonden.

Coeli Total är en blandfond som allokerar mellan aktier, räntor och alternativa tillgångar, beroende på marknadsläge. Fondens neutrala risknivå innebär 75 procent aktier och denna andel tillåts variera mellan 65-95 procent, framgår på kapitalförvaltarens hemsida.

För de direkta globala aktieinvesteringarna står aktiefonden Coeli Global Selektivs förvaltare Andreas Brock och Henrik Milton. Direktinvesteringar i företagsobligationer sköts av Gustav Fransson, som förvaltar fonderna Coeli Nordisk Företagsobligationsfond och Coeli Likviditetsstrategi.

Ovan nämnde Erik Lundkvist är ansvarig förvaltare för Coeli Total, som har en årlig förvaltningsavgift på 1,6 procent.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR