Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
UBS (Lux) KSS Glbl Allc Foc Eur  Large blend   Large growth
BGF Global Enhanced Eq Yld A2   Large value   Large blend 
Principal Glb Propty Secs I Hdg  Mid growth   Mid blend  
Invesco Emerg Mkt Struct Eq    Large value   Mid value  
JPM Diversified Risk A       Mid blend    Mid value  
JOHCM European Concentrated Value Large growth  Large blend 
Atlant Multi-Strategy       Large growth  Mid growth 
Dimensional Pac Basin Sm Comp   Small blend   Small value 
AB Japan Strategic Val S1     Large blend   Large value 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR