Consensus Småbolag: Avkastningsbakslag när hjälmbolaget rasar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Hjälmteknikbolaget Mips faller kraftigt på Stockholmsbörsen under den sena onsdagseftermiddagen, och aktien hade omkring klockan 17 tappat nära 28 procent för dagen.

Den amerikanska cykeltillbehörsaktören Bontrager har lanserat nya hjälmar med tekniken “Wave Cell”, som uppges skydda bättre mot hjärnskakningar än vad Mips patenterade teknik gör.

Sett till fondägande i Mips återfinns Consensus Småbolag i toppen vad gäller viktning i aktien. Enligt fondens senaste månadsrapport hade man per den 28 februari en exponering om 13,3 procent mot aktien, som onsdagens nedgång till trots alltjämt stigit cirka 150 procent sedan börsintroduktionen i mars 2017.

Andra fonder som har en portföljexponering om minst 3 procent mot Mips är Swedbank Robur Microcap, med 6,7 procent av kapitalet i aktien, Skandia Link Carnegie Sm Cap (4,4), samt Enter Småbolagsfond (3,4). Det visar portföljdata från Morningstar per den 28 februari, förutom för Robur-fonden vars portföljdatum är den 31 januari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR