Fonder: Förvaltare minskat kassor, defensiva riskval - BofA/ML

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala fondförvaltare har blivit mer riskvilliga den senaste månaden, något som bland annat visar sig i att den genomsnittliga kassanivån minskat från 4,8 till 4,6 procent. Men samtidigt är allokeringen inom riskfyllda tillgångar försiktig, med en dragning åt det defensiva hållet.

Det framgår av en fondförvaltarundersökning från Bank of America Merrill Lynch, skriver branschsajten Funds Europe.

De defensiva placeringar förvaltarna uppges föredra inkluderar tillgångar på tillväxtmarknader, råvaror och REIT:s. Råvaror anses annars generellt sett som en högst cyklisk kategori, och det är inte osannolikt att förvaltarna här syftar på guld, som kan ses som undantaget som bekräftar regeln.

Samtidigt uppgick allokeringen mot globala aktier till en nettoövervikt om 3 procent i mars, vilket var den lägsta uppmätta nivån i den månatliga förvaltarundersökningen sedan i september 2016.

Vidare är synen på räntebanan stödjande för riskfyllda tillgångar, då 38 procent av de tillfrågade bedömer att räntehöjningscykeln är över, samtidigt som blott 28 procent tror att korträntor kommer stiga de kommande tolv månaderna, vilket är den lägsta nivån på sex år.

Gällande risker uppges en inbromsning i Kina, med 30 procent av de svarande, toppa listan över vad förvaltarna oroar sig mest över. Det innebär att handelskrig, som de nio föregående månaderna sågs som det största orosmolnet, har petats till en andra plats på listan, med 19 procent av de svarande. Därpå, med 10 procent, kommer en så kallad “credit crunch” för företag, alltså en hastig försämring i möjligheterna att uppta lån.

Hälften av förvaltarna uppges vilja se att företagen använder sina kassaflöden till att förbättra sina balansräkningar.

Bland undersökningens 186 fondförvaltare utsågs blankning av europeiska aktier till den mest överutbredda placeringen (crowded trade).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR