Handelsbanken Fonder: Ökar Cantargia-ägande i riktad emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Bioteknikbolaget Cantargia genomför en riktad nyemission, som tillför bolaget 106 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bland tecknarna i emissionen återfinns tjänstepensionsaktören Alecta (76,5 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (7,6 miljoner), EWS Stiftelsen (3,8 miljoner) och Jesem AS (1,8 miljoner).

Sedan tidigare ägde Handelsbanken Fonder aktier i Cantargia för 16,1 miljoner kronor, genom fonden Handelsbanken Hälsovård Tema, visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Likviden från nyemissionen avses användas till två nya kliniska aktiviteter. Den första aktiviteten är att förbereda och genomföra en klinisk studie med CAN04 i USA. Den andra aktiviteten innebär en utökning av den pågående CANFOUR-studien i patienter med icke-småcellig lungcancer eller bukspottkörtelcancer.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR