• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Dynamic Bond: Justerat ned kreditrisken

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Utvecklingen i räntefonden Jupiter Dynamic Bond har under februari främst drivits av high yield, australiska statsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer. Från världens ekonomier ses dock blandande resultat.

Det skriver Jupiter Dynamic Bonds fondförvaltare Ariel Bezalel i en månadskommentar för februari.

Återhämtningen för riskfyllda tillgångar från slutet av 2018 har fortsatt under februari. Företagsobligationer inklusive high yield går generellt bättre än statsobligationer, skriver Ariel Bezalel. Lugnande besked från Fed och tro på handelsavtal mellan USA och Kina har legat bakom det positiva sentimentet men det finns flera mindre positiva signaler i världens ekonomier, tillägger han.

Svag utveckling i Europa

“Data från Europa har fortsatt att förvärras, Italien upplever sin tredje recession på 10 år och Europas största ekonomi, Tyskland, visar sviktande nettoexportsiffror”, skriver förvaltaren.

Europeiska centralbanken (ECB) har föreslagit ett nytt program med billiga lån för banker, liknande de som lanserades 2016, men Ariel Bezalel påpekar att det är oklart vilka verktyg ECB faktiskt har kvar för att åstadkomma lättnader i penningpolitiken. Vidare steg räntan för brittiska statsobligationer kraftigt i slutet av februari, mot bakgrund av tron på att en avtalslös brexit kan undvikas, skriver fondförvaltaren.

Jupiter Dynamic Bond rapporterar en uppgång på 0,7 procent under februari. Jämförelseindex (Morningstar Global Flexible Bond - EUR Hedged) steg samtidigt 0,5 procent. Fondens största bidragsgivare har varit high yield, australiska statsobligationer och tillväxtmarknadsobligationer, med indiska företags- och statsobligationer i spetsen.

Tecken på björnmarknad

I tillväxtmarknader har statsobligationer denominerade i dollar, till skillnad från de i lokal valuta, och företagsobligationer presterat bra, skriver Ariel Bezalel. Viktiga marknader som Sydkorea, Taiwan och Singapore vittnar alla om tuffare ekonomiskt klimat, och Kinas ekonomi har haft svårt att återhämta sig trots stimulanser. En allt svagare bostadsmarknad i Australien har lett till inbromsning i landets tillväxt, med minskad BNP per capita under det fjärde kvartalet, skriver fondförvaltaren.

Jupiter Dynamic Bond skriver att de står fast vid sin defensiva strategi, trots rusningar i flera tillgångsslag:

“Starka riskrallyn är typiska för en björnmarknad, och vi föredrar att fokusera på ekonomisk fundamenta, som fortsätter att försämras världen över. Vi har tagit tillfället i akt att minska kreditrisken i portföljen”, meddelar Ariel Bezalel.

Förvaltaren förväntar sig ytterligare inbromsning i världsekonomins tillväxt, och en allt duvaktigare inställning från centralbanker globalt sett. Skulle rusningar på kreditmarknaden fortsätta planerar Jupiter Dynamic Bond att ytterligare minska risken, samtidigt som fonden ämnar utnyttja korrektioner för att investera i tillväxtmarknadsobligationer, obligationer med kort löptid och speciella situationer. Med en allt tyngre skuldsatt världsekonomi i åtanke, är fonden investerad i amerikanska statspapper och australiska statsobligationer, skriver Ariel Bezalel.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR