• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter European Growth: +1,5% i feb, men Wirecard sänke

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Europeiska aktiemarknader fortsatte den breda uppgången i februari, som inleddes i början av året. Trots en oro för svagare ekonomisk tillväxt fann marknader stöd från Federal Reserves duvaktiga kommentarer och en positiv utveckling i handelsförhandlingar mellan USA och Kina.

Det förmedlar aktiefonden Jupiter European Growths förvaltare Alexander Darwall i en månadskommentar.

Fonden underpresterade sitt jämförelseindex (FTSE World Europe) i februari (1,5 procent mot 4,1 procent), och förvaltaren menar att utvecklingen bäst förklaras genom att hänvisa till individuella aktier i portföljen. Det digitala betalningsbolaget Wirecard och tyska börsoperatören Deutsche Boerse uppges främst ha bidragit till den relativa underprestationen.

Mätt i svenska kronor avkastade fonden 2,8 procent under februari, vilket ger en avkastning om 13,9 procent för årets två första månader.

Fortsatt tufft för Wirecard

Betalningsbolaget Wirecards aktie föll efter att en journalist rapporterade om “allvarliga oegentligheter” inom företaget, skriver Alexander Darwall, som tillägger att resultatet av en utredning från en extern advokatbyrå av Wirecard förväntas snart.

För Deutsche Boerse var det guidningen om framtida intäkter för 2019 som fick aktien att falla, menar fondförvaltaren. Enligt Alexander Darwall förutspår börsoperatören att intäkterna för 2019 kan hamna i den nedre delen av deras 10-15 procentiga intervallguidning, medan siffran för 2018 hamnade på 18 procent.

Bland de positiva bidragsgivarna för månaden nämns Dassault Systèmes, Biomerieux, Grenke och Edenred. Dassault Systèmes aktie fick en extra skjuts efter att starka resultat rapporterades för det fjärde kvartalet och Edenred steg efter en årsrapport som visade på stark försäljningstillväxt, skriver förvaltaren.

Håller sig till etablerad strategi

“Även om europeiska företag med exponering mot USA typiskt sett har gynnats av de sänkta amerikanska skattesatserna, så är vi fortsatt uppmärksamma när vi utvärderar europeiska företag med globala verksamheter, där det kan vara svårare att försäkra sig om att avlägsna avdelningar alltid har bolagets bästa i åtanke”, skriver förvaltaren.

Fondförvaltaren informerar att fonden typiskt sett undviker bolag med politisk risk, bolag med en stor bas av fixerade tillgångar samt bolag med hög skuldsättningsgrad. Istället fokuserar fonden på bolag med flexibla leverantörskedjor och tillgångar. Enligt Alexander Darwall kommer fondteamet hålla sig till den utarbetade strategin för att försöka undvika utmaningar och hitta möjligheter.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR