• UPPDRAGSARTIKEL

Jupiter Gl Ecology Growth: Uppmuntrande rapportsäsong, avfallsrelaterade möjligheter

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Globala aktier steg återigen i februari, då investerare fokuserade på Federal Reserves mer duvaktiga policyinställning och förhoppningar om en konstruktiv lösning på handelssamtalen mellan USA och Kina, snarare än på alltmer utmanande utsikter för den globala ekonomin.

Det kommunicerar fondförvaltaren Charlie Thomas i en månadskommentar för aktiefonden Jupiter Global Ecology Growth, som steg 4,4 procent under februari, sett till basvalutan euro. Fondens jämförelseindex (FTSE World TR EUR) steg 3,5 procent. Fonden har därmed klättrat 14,3 procent under årets två första månader, och ligger därmed några procentenheter före jämförelseindex, som noterar +11,9 procent för januari-februari.

Omräknat i svenska kronor är avkastningssiffrorna för Jupiter Global Ecology Growth 5,7 procent i februari och 18,5 procent för januari-februari.

“Den fortsatta uppvärderingen i industrisektorn innebar en medvind för fonden under månaden, samtidigt som en överlag positiv rapportsäsong gav en ytterligare skjuts åt avkastningen. Generellt sett kommunicerade bolag med exponering mot Kina mer optimistiska utsikter än vad som var prissatt i marknaden, vilket bidrog till att återställa investerares förtroende i åtskilliga aktier”, skriver Charlie Thomas.

Marknaden var för pessimistisk angående RPS Group

På innehavsnivå steg det Londonnoterade konsultbolaget RPS Group kraftigt i värde under månaden. Bolagets rapport visade på en stabil utveckling för kärnaffären samt framsteg för energisegmentet, enligt förvaltaren. Charlie Thomas konstaterar att marknaden vid februari månads ingång hade en högst pessimistisk syn på aktien, vilket återspeglades i en direktavkastning på 7 procent. Det faktum att ledningen försvarade utdelningen var därmed ännu en orsak till att RPS Groups aktie uppvärderades, menar han.

Övriga positiva portföljbidrag inkluderade Casella Waste Systems, A.O. Smith, Schneider Electric och Royal DSM - “kvalitetsbolaget inom diversifierade kemikalier, involverade inom hälsa, näringsämnen och material, som vi adderade till portföljen i januari när aktien såg attraktivt värderad ut”.

Livsmedelsbolaget Cranswick tappade däremot mark under månaden. Prispress och beslut om att gå framåt med capex-planer var anledningarna till den negativa utvecklingen, enligt Charlie Thomas, som meddelar att Jupiter anser att bolagets investeringsbeslut bör gynna affärerna på sikt.

Asiatiskt stopp för avfallsimport ger möjligheter

Vid en titt på framtidsutsikterna meddelar Charlie Thomas att fondteamets inställning i stort är oförändrad: de välkomnar årets starka start och menar att rapportsäsongen lämnade uppmuntrande besked, men är fortsatt något försiktiga angående närtidsutsikterna för ekonomin och marknaderna.

Orosmoment som nämns är inbromsande global tillväxt, brexit-osäkerhet och handelsförhandlingar mellan USA och Kina. Fonden uppges vara beredd på volatilitet framöver och redo att agera när attraktiva investeringstillfällen öppnar sig.

Bland miljö- och hållbarhetsrelaterade investeringsteman, fondens fokusområde, nämner Charlie Thomas möjligheter som ett resultat av de alltmer brådskande utmaningarna med ohållbara förpackningar. Det här är enligt förvaltaren en högaktuell fråga, då ett ökande antal asiatiska länder implementerar tidsplaner för att förbjuda import av avfall från G7-länder.

“Som en följd av det fortsätter vi se möjligheter inom det cirkulära investeringstemat, med förväntningar på åtgärdsplaner över hela Europa och delar av USA, liknande den avfallsstrategi som nyligen publicerats i Storbritannien”, skriver Charlie Thomas.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR