• UPPDRAGSARTIKEL

Skagen: Fonder med UK-innehav förberedda på brexit

STOCKHOLM (Fonder Direkt) De båda aktiefonderna Skagen Global och Skagen Insight är väl rustade inför brexit, trots exponering mot Storbritannien. En av fördelarna med att vara värdeförvaltare är att man kan dra nytta av möjligheter vid eventuell marknadsturbulens.

Det skriver Skagen i ett inlägg på sin hemsida.

“Trots den växande politiska paniken har Skagen fortsatt att vara företagsfokuserat, för att bäst förstå de fundamentala drivkrafterna som vi förväntar oss kommer generera långsiktigt värde för kunderna”, skriver fondförvaltaren.

Skagen meddelar att de ser på osäkerheten kring brexit på samma sätt som man ser på andra “kända ovissheter”, och förklarar att det innebär att bedöma till vilken grad riskerna kan kontrolleras och minimeras, och hur stort aggregerat hot dessa utgör mot portföljerna.

Störst brittisk portföljviktning i Skagen Global

Bland förvaltarens fonder är Skagen Global den med störst brittisk exponering: av fondkapitalet är 13 procent fördelat på de tre innehaven Hiscox (4,9 procent), Beazley (4,8) och RELX (3,3). Förvaltarna Knut Gezelius och Chris-Tommy Simonsen tror särskilt mycket på de två förstnämnda, som båda är skadeförsäkringsbolag. Eftersom grundbulten i bolagens arbete består av att just bedöma risker, anses de båda vara väl förberedda för att hantera olika möjliga scenarier förknippat med brexit.

“Vi är redo för brexit, även om politikerna inte är det”, ska Hiscox vd ha skrivit i bolagets årsrapport som publicerades i slutet av februari.

Företaget är globalt verksamt, med cirka 18 procent av intäkterna i Storbritannien och 12 procent i övriga Västeuropa, totala premieavgifter på 3,8 miljarder dollar under 2018 och en bruttovinst på 137 miljarder dollar, enligt Skagen.

I det sammanhanget kan de 15 miljoner dollar som Hiscox lagt på “strukturell beredskap för brexit” ses som en rimlig investering, konstaterar fondförvaltaren, med hänvisning till bolagets årsrapport.

Som ett led i förberedelsen för brexit uppges både Hiscox och Beazley ha etablerat europeiska filialer i syfte att fortsätta verksamheterna från EU. För att försäkra risker inom EEA kommer man att använda sig av Lloyd’s i Bryssel, istället för Lloyd’s i London.

“Skagen Global träffade nyligen deras ledningsgrupper och anser att de långsiktiga investeringarna i båda bolagen fortsättningsvis är attraktiva, oavsett kortsiktig volatilitet i marknaden”, skriver fondförvaltaren om Hiscox och Beazley.

RELX flyttat huvudkontor till UK trots brexit

Förlagsgruppen RELX, som tidigare gick under namnet Reed Elsevier, omsätter totalt 7,5 miljarder pund. Omkring en fjärdedel av dessa intäkter kommer från Europa, varav 7 procent härstammar från Storbritannien. Företaget är noterat i både London och Amsterdam och valde förra året, brexit till trots, att flytta sitt huvudkontor till Storbritannien, enligt Skagen. RELX finanschef Nick Luff ska nyligen i en intervju ha sagt att han “endast förväntar sig ett fåtal problem med brexit”.

Aktivistskuggarfonden Skagen Insight har 3,4 procent av kapitalet investerat i den Londonnoterade starkdryckesproducenten Stock Spirits. De brittiska intäkterna är dock försumbara, då 90 procent av försäljningen sker i Polen, Tjeckien och Italien, enligt Skagen. Stock Spirits uppges ha utfört en komplett riskbedömning av brexit-påverkan med hänsyn tagen till effekt på handel, skatter, människor, ekonomi och finans. Bedömningen mynnade ut i att hotet mot företaget i samband med brexit är obefintligt.

UK-innehavens potential väger upp brexit-risker

Skagen förklarar i en sammanfattande kommentar att portföljförvaltarna, givet de brittiska innehavens attraktiva potential, är bekväma med möjliga brexit-risker men fortsätter att övervaka situationen i Storbritannien samt vilken påverkan brexit kan föra med sig på innehaven.

“Förutom att inte behöva förutse politikers agerande för att kunna generera avkastning, är en av de stora fördelarna för oss som bottom up- och värdeinvesterare att vi kommer stå redo att dra fördelar av potentiella företagsspecifika möjligheter under en marknadsturbulens i samband med brexit”, avslutar fondförvaltaren.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR