Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
SEB Europafond Småbolag      Small blend   Small value 
SEB Östeuropafond         Mid blend    Mid value  
Swedbank Robur Asienfond      Large blend   Large growth
EdenTree Amity International    Large blend   Large value 
UBAM Europe Equity AC       Large growth  Large blend 
Lannebo Mixfond          Mid growth   Mid blend  
BNY Mellon Global Real Ret (GBP)  Large growth  Large blend 
MS INVF Global High Yield Bond Z  Small growth  Small blend 
JOHCM Emerging Markets       Large growth  Large blend 

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR