Hedgefonder: Lägst antal lanseringar 2018 sedan år 2000

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Antalet lanserade hedgefonder under 2018 var på den lägsta nivån sedan år 2000, enligt dataföretaget Hedge Fund Research (HFR).

Det skriver branschsajten Institutional Investor.

Under året gjorde 561 hedgefonder debut, att jämföra med 735 stycken år 2017. Det var det lägsta antalet sedan år 2000, då 328 hedgefonder lanserades, enligt presenterad data. Flest hedgefondstarter ett enskilt år hittills skedde 2005, då 2.073 fonder lanserades.

Men samtidigt som antalet nya fonder minskar har även antalet likvidationer blivit färre, då man får gå tillbaka till år 2007 för att hitta lika få nedstängda hedgefonder på årsbasis. Ifjol likviderades 659 hedgefonder, näst minst sedan 2007, då 563 fonder stängdes.

Som orsaker till det relativt fattiga lanseringsåret 2018 nämns i rapporten en minskad investerartolerans för volatilitet samt en aptit för mindre riskfyllda tillgångar. Att inte fler hedgefonder stängdes under året förklaras med att placerare gärna behåller hedgefondtillgångar de redan äger, skriver Institutional Investor.

En observation som görs är att investerare år 2018 var mer benägna att placera sina pengar i nystartade hedgefonder, där bolaget bakom var en etablerad aktör. Det går i linje med en minskad risktolerans, enligt HFR-ordföranden Ken Heinz.

“När risktoleransen sjunker dras folk tillbaka till etablerade fonder och firmor”, sade Ken Heinz i en kommentar till Institutional Investor.

Bland olika hedgefondtyper gick det under 2018 bäst för de som använder sig av makrostrategier, enligt rapporten, där det framgår HFR:s kapitalviktade index för fonder med makrostrategier steg 1,61 procent under året. Generellt sett klarade sig stora makrostrategi-fonder hyfsat väl under den stökiga avslutningen på 2018, enligt Ken Heinz.

HFR:s statistik över nystartade och nedstängda hedgefonder inkluderar både hedgefonder och fond-i-fonder, och visar vidare att likvidationerna hittills kulminerade 2008, då 1.471 hedgefonder slog igen dörrarna. Samtidigt startades 659 stycken, vilket således ger ett netto på minus 812 hedgefonder.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR