• UPPDRAGSARTIKEL

UB Infra: Fyllt på i el- och flygplatsaktier under positiv feb

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastrukturaktiefonden UB Infra fortsatte upp i februari, med 2,6 procent i basvalutan euro, eller 3,9 procent i svenska kronor. Avkastningen för årets två inledande månader summerar därmed till 8,3 procent i euro och 12,4 procent i kronor.

Avkastning sedan fondstarten i januari 2006. (Källa: UB AM)

Avkastning sedan fondstarten i januari 2006. (Källa: UB AM)

I en månadsrapport konstaterar fondförvaltaren Pekka Niemelä att den globala tillväxten bromsar in. Förvaltaren menar vidare att långräntor verkar ha stabiliserats på en låg nivå, efter fallet mot slutet av förra året.

“Vi tror att gradvis fallande förväntningar på den ekonomiska tillväxten har en påverkan på aktiemarknaden också”, skriver Pekka Niemelä.

Sett till portföljaktivitet under månaden uppges UB Infra ha inhandlat aktier inom samhällsnyttig elverksamhet samt flygplatstjänstebolag.

Bland portföljens 72 aktier steg 54 i februari, medan 18 sjönk. Störst rörelser stod California Water Service Group, Grupo Aeroportuario Pac-ADR och Public Service Enterprise GP för. Aktierna steg 11,7, 11,0 respektive 9,8 procent.

Fondens innehav handlas till ett genomsnittligt P/E-tal på 17,1, P/B-tal på 2,1 samt en direktavkastning på 3,9 procent, enligt rapporten.

Fondens tio största innehav per den 28 februari 2019. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 28 februari 2019. (Källa: UB AM)


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR