Equity Style Box: Registrerade ändringar

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Följande fonder har fått sin Morningstar Equity Style Box ändrad enligt tabell nedan:

Fond                Tidigare    Ny     
SEB Industrial Opp SIC       Small blend   Mid blend  
Swedbank Robur Fastighet      Mid blend    Mid growth 
SEB Strategy Balanced C      Large blend   Large value 
UBAM Europe 10-40 Convertible Bd  Large growth  Large blend 
Lannebo Mixfond Offensiv      Mid growth   Mid blend  
SEB Sustainability Nordic     Large growth  Large blend 
UBAM Turkish Equity IC       Small blend   Mid blend  

Det framgår av en uppdatering i Morningstars databas.

Så kallade equity style boxes skapades av data- och analysföretaget Morningstar för att visualisera huruvida en fondportfölj består av främst små, medelstora eller stora bolag, samt om portföljen främst har en dragning mot så kallat värde, tillväxt, eller en blandning av de två.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR