Fonder: Europeiska investerare valde obligationer i februari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Obligationsfonder var den mest populära långsiktiga fondkategorin bland europeiska investerare under februari.

Det skriver branschsajten Funds Europe, med hänvisning till en rapport från finansdataföretaget Refinitiv.

“Givet den nuvarande räntemiljön är det förvånande att obligationsfonder var den bäst säljande tillgångsklassen i segmentet långsiktiga fonder”, enligt Refinitivs rapport.

Bäst försäljning inom obligationskategorin sågs hos eurodenominerade obligationer samt för tillväxtmarknadsobligationer i hårdvaluta, det vill säga stabila och likvida valutor såsom euro och dollar.

Nettoinflödet för obligationsfonder bland europeiska investerare i februari var 7,6 miljarder euro, motsvarande cirka 79 miljarder svenska kronor.

På det hela taget var det dock utflöden som dominerade hos europeiska investerare, och februari markerade den tionde raka månaden av nettoutflöden från europeiska långsiktiga fonder. Allt som allt noterades ett nettoutflöde om 8,9 miljarder euro för långsiktiga fonder, enligt Funds Europe.

Penningmarknadsprodukter, vilka inte räknas till den långsiktiga kategorin, hade nettoutflöden om 8,8 miljarder euro.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR