Söderberg & Partners: Begränsad uppsida för aktier

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den finansiella rådgivaren Söderberg & Partners har fonderna Spiltan Aktiefond Stabil, Simplicity Likviditet, Legg Mason QS MV APexJ Eq G&I samt T. Rowe Price Japanese Equity som “top picks” i sin veckoanalys.

Söderberg & Partners har en försiktig syn på aktier som helhet, och menar att de bästa aktiemöjligheterna just nu finns i Japan och på asiatiska tillväxtmarknader. Europeiska aktier ges en undervikt, både på utvecklade- och tillväxtmarknader.

Som orsaker till den avvaktande hållningen nämns att värderingarna har stigit i takt med börserna lyft, samtidigt som prognoserna för vinsttillväxt justerats ned från drygt 10 till 5 procent.

“Givet den begränsade uppsidan ska det mer till för att vi ska vikta upp aktier på kort sikt”, skriver Söderberg & Partners, som även pekar på fredagens inverterade amerikanska räntekurva som ett tecken på att vi befinner oss sent i konjunkturcykeln.

Rådgivaren är mer positiv till räntor och alternativa investeringar. Inom räntekategorin rekommenderas korta räntor och företagsobligationer av typen investment grade, snarare än statsobligationer och high yield.

Gällande Söderberg & Partners fondval bedöms Spiltan Aktiefond Stabils strategi att satsa på bolag med starka balansräkningar och begränsad konjunkturkänslighet fungera. Analysen pekar på att fondens resultat, i kombination med att både nedsiderisk och volatilitet har hållits på en låg nivå relativt kategorin, talar för att Spiltan Aktiefond Stabil har en fungerande strategi.

Räntefonden Simplicity Likviditet får tummen upp för sin förhållandevis konservativa syn på kreditrisk, breda innehavsspridning samt låga avgift.

“Fonden har även en låg avgift, vilket är en annan viktig parameter vid valet av korträntefonder, eftersom deras möjlighet till avkastning är mindre än i en aktiefond”, skriver Söderberg & Partners.

Motivering för valen av de två övriga fonderna saknas, mer än att strategierna beskrivs.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR