SEB IM: Flaggar för under 10% kapital i Addlife

STOCKHOLM (Fonder Direkt) SEB Investment Management har minskat innehavet i life science-bolaget Addlife till 9,93 procent av kapitalet.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande beträffande att ägarandelen understigit 10 procent, till följd av försäljning av 77.000 aktier.

Senaste gången SEB IM ägde under 10 procent av kapitalet i Addlife var i november 2016, visar statistik från ägardatatjänsten Holdings.

Fondbolaget är alltjämt näst största ägare i Addlife efter styrelseledamoten Håkan Roos, som innehar 11,8 procent av kapitalet (och 21,3 procent av rösterna).


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR