• UPPDRAGSARTIKEL

UB EM Fr Real Assets: Asien gav stöd i feb, ökat exp Östeuropa

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Infrastruktur- och fastighetsfonden UB EM Frontier Real Assets steg 0,2 procent i februari i basvalutan euro, vilket ger en uppgång på 9,9 procent för årets två första månader. Mätt i svenska kronor var uppgången 1,5 procent i februari, och 13,9 procent för januari-februari.

I en kommentar skriver förvaltaren United Bankers AM att fondens asiatiska och mexikanska innehav steg under månaden, medan innehav i andra regioner hade det tuffare.

Fondutveckling sedan starten den 30 maj 2018. (Källa: UB AM)

Fondutveckling sedan starten den 30 maj 2018. (Källa: UB AM)

Fonden ökade i februari sin exponering mot Östeuropa, genom att addera bolaget Nepi Rockcastle till portföljen. Bolaget har sitt säte i Rumänien och förfogar över en fastighetsportfölj i EEC-länderna värd nära 6 miljarder euro, där majoriteten av fastigheterna består av detaljhandelslokaler, enligt kommentaren.

UB EM Frontier Real Assets sammanvägda framåtblickande direktavkastning ligger på 4,2 procent, att jämföra med MSCI:s tillväxtmarknadsindex, där densamma är 3,2 procent. Samtidigt är portföljens EBITDA-yield (EBITDA/EV) 12 procent, vilket uppges vara i linje med tillväxtmarknadsindex.

Fondens tio största innehav per den 28 februari 2019. (Källa: UB AM)

Fondens tio största innehav per den 28 februari 2019. (Källa: UB AM)

Sett till landvikter är Mexiko med 16,9 procent störst, följt av Filippinerna (14,2), Thailand (12,5), Malaysia (9,9) och Indonesien (9,3). Gällande Filippinerna nämner United Bankers i kommentaren att lagstiftningen kring REIT:s har förbättrats, då minimumnivån som måste ägas av allmänheten har sänkts till 33 från 66 procent. Samtidigt uppges initiala överföringar av fast egendom till REIT:s ha blivit skattebefriade vid eventuell värdestegring.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR