ÅF Pöyry: SHB Fonder, Fjärde AP tecknar pro rata i emission

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Handelsbanken Fonder och Fjärde AP-fonden har åtagit sig att teckna aktier i ÅF Pöyrys kommande företrädesemission, motsvarande deras nuvarande respektive ägarandelar (pro rata). Handelsbanken Fonders åtagande uppgår till 8,7 procent av emissionsvolymen, medan Fjärde AP-fondens andel blir 2,9 procent.

Det framgår av ÅF Pöyrys emissionsprospekt.

Totalt har teckningsåtaganden om 32,2 procent lämnats av de cirka 2,8 miljarder kronor som emissionen högst kan tillföra, före emissionskostnader om cirka 24 miljoner kronor.

Det finns även avsiktsförklaringar om att teckna aktier motsvarande nuvarande andelar från Swedbank Robur “och andra aktieägare”, enligt prospektet. Teckningsåtagandena och avsiktsförklaringarna uppgår sammanlagt till 44 procent av emissionen.

Teckningskursen är fastställd till 99 kronor per aktie.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR