Fonder: Aktivt förvaltade fonder flydde Swedbank i februari

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank har återigen en tuff börsdag på onsdagen, sedan det blivit känt att banken underlåtit att lämna information om advokatbyrån Mossack Fonseca och dess kunder när amerikanska finansmyndigheter krävde svar av Swedbank.

Aktien tappade omkring 5 procent i den inledande handeln, men tog ny fart på nedsidan strax efter klockan 11, då det framkommit att den svenska ekobrottsmyndigheten på onsdagsförmiddagen hade inlett ett tillslag på bankens huvudkontor.

Uppgifterna om tillslaget kom från Dagens Industri, och bekräftades strax därefter av ekobrottsmyndigheten, EBM.

“EBM kan bekräfta de medieuppgifter som gör gällande att ett tillslag pågår på Swedbanks huvudkontor. Tillslaget genomförs av poliser från EBM:s Finansmarknadskammare på uppdrag av chefsåklagare Thomas Langrot med anledning av den pågående förundersökningen mot Swedbank”, skrev EBM på Twitter.

Ekobrottsmyndigheten inledde förundersökning mot Swedbank gällande misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation i slutet av februari.

Fonder Direkt har tittat på hur fonder som bedöms vara aktivt förvaltade har hanterat sina innehav i Swedbank under februari. Det visar sig att den absoluta majoriteten har minskat sina innehav i banken, med förvaltarna SEB Investment Management och Enter Fonder i spetsen.

Statistiken är hämtad från data- och analysföretaget Morningstar och gäller per den 28 februari.

Bland större minskningar i enskilda fonder märks exempelvis SEB Sverigefond, som har kapat sin Swedbank-position med 56,4 procent i februari, från 4,7 till 2,0 miljoner aktier. Sex SEB-fonder har decimerat sitt ägande i banken betydande under månaden.

Vidare har Enter Sverige närapå halverat innehavet (-49,0 procent), medan tre andra Enter-fonder också har minskat kraftigt. I övrigt kan Handelsbanken Sverigefond nämnas, vars position i Swedbank har reducerats med 45,1 procent.

Bland de aktivt förvaltade fonder som genomgången omfattar har 26 stycken minskat Swedbank-innehavet i februari, fyra har ökat och fyra har inte gjort någon förändring med sin position.

Fonder Direkt har inte tagit med fonder som förvaltas av Swedbanks helägda dotterbolag, Swedbank Robur, i beräkningen.

Det var den 20 februari som den misstänkta penningtvättshärvan i Swedbank uppdagades, varpå aktien rasade nära 22 procent på två handelsdagar. Efter en viss återhämtning sedan dess handlas aktien i skrivande stund under stängningsnivån från den 21 februari.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR