Fonder: "Risktagande ökat för att motivera avgifter"

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Den svenska aktiva fondförvaltningsindustrin är satt under press, då en växande ovilja att betala för aktiv kapitalförvaltning och en ökande andel indexerade produkter ökar förändringstrycket.

Det skriver Realtids krönikör Claes Folkmar.

“De ‘aktiva’ förvaltarna får allt svårare att försvara sina avgifter då allt fler inser att möjligheterna till överavkastning är begränsade”, enligt Claes Folkmar, som menar att den tidigare hyllade Sverigefonden Didner & Gerge Aktiefond efter förra årets dikeskörning nu knappast kan kallas framgångsrik i ett längre perspektiv, justerat för avgifter.

Skribenten pekar på att indexerade produkter står för omkring 25-30 procent av den totala kapitalförvaltningsvolymen i Sverige, och att detta är ganska lågt jämfört med andra utvecklade länder.

Han hänvisar vidare till en rapport från managementkonsultfirman Oliver Wyman, som spår att andelen aktiv förvaltning kommer minska med 30 procent i utvecklade länder de kommande fem åren. Om detta blir verklighet i Sverige kommer således passiv förvaltning gå om aktiv dito i storlek.

“Detta är ett långsiktigt potentiellt hot mot den svenska förvaltningsindustrin. Storbankerna, som dominerar marknaden volymmässigt, har länge haft stora svårigheter att leverera överavkastning i sitt ‘aktiva’ produktutbud och kritiserats hårt”, skriver Claes Folkmar.

Claes Folkmar menar att förvaltningsorganisationerna har behövt öka sitt risktagande för att kunna motivera avgifterna, vilket inte nödvändigtvis innebär att förvaltningsresultaten förbättras, utan lika gärna kan leda det motsatta, enligt krönikören.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR