Swedbank Robur: Ökat till över 5% kapital i Alfa Laval

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Swedbank Robur Fonder har klivit över den rapporteringspliktiga femprocentsgränsen i verkstadskoncernen Alfa Laval, och äger nu 5,03 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Fondbolaget påbörjade en uppväxling av sitt innehav i november 2018, då Swedbank Robur Fonder började öka från 3,74 procent av kapitalet. Det visar data från Holdings.

Fondförvaltaren har under perioden ökat sitt antal aktier i Alfa Laval med 5,6 miljoner, motsvarande nära 1,2 miljarder kronor sett till senaste betalkurs.

Swedbank Robur Fonder äger nu drygt 21 miljoner aktier i bolaget och är nummer tre i ägarlistan efter Tetra Laval och Alecta Pensionsförsäkring, enligt Holdings.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR