Attendo: Fonderna som drabbas av raset

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Omsorgskoncernen Attendos aktie noterar på torsdagsförmiddagen sin lägsta nivå hittills sedan börsintroduktionen i november 2015. Strax före lunch handlades aktien i drygt 48 kronor, en nedgång på nära 18 procent för dagen, efter att bolaget aviserat ett handlingsprogram för den finska verksamhetens som kommer ge kostnadsökningar om 200 miljoner kronor under 2019.

Aktien har mer än halverats sedan toppnivån sommaren 2017. (Källa: Infront)

Aktien har mer än halverats sedan toppnivån sommaren 2017. (Källa: Infront)

Sett till fondexponering i aktien återfinns Humle Kapitalförvaltningsfond i topp, med 3,6 procent av kapitalet placerat i Attendo. Näst därpå följer Inside Hedge med 2,6 procent, de två Didner & Gerge-fonderna Aktiefond och Småbolag (2,4, 2,2 procent) samt den Frankrikebaserade fonden Norden Family, som har 2,2 procent av kapitalet i Attendo. Statistiken gäller per den 28 februari och är hämtad från Morningstar.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR