Norron Asset Management: Mer än halverat innehav i NCAB

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norron AM har minskat sitt ägande i NCAB med 600.199 aktier till 423.128 aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av kapital och röster.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande som skickades ut på onsdagskvällen.

Innan ovanstående transaktion hade Norron cirka 6,1 procent i NCAB, enligt ägardatatjänsten Holdings. Vid årsskiftet låg ägarandelen på 7,2 procent.

Tre Norron-fonder är registrerade som ägare av NCAB i Holdings databas: Active, Select samt Alpha.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR