Norska oljefonden: Fortsätter öka i Boliden, har 5,1% av kap

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Norges Bank har ökat sitt innehav i gruvbolaget Boliden till drygt 13,9 miljoner aktier, motsvarande 5,1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Norges Bank hade cirka 4 procent av aktierna i Boliden vid utgången av februari och 3,1 procent vid årsskiftet, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Aktierna ägs av Statens pensjonsfond utland, eller norska oljefonden som den ofta kallas. Oljefondens fem största innehav per årsskiftet var Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon och Nestlé, enligt fondens årsrapport för 2018.


Tjänsten Fonder Direkt produceras av Nyhetsbyrån Direkts fondredaktion, som är frikopplad från Direkts övriga redaktion. Materialet kan vara finansierat och framtaget efter överenskommelse med extern part, vilket i förekommande fall markeras med "Uppdragsartikel" vid rubriken.


TAGGAR